Dây điện mềm

Dây Đơn Mềm PF 1 lõi Cu/PVC

Dây đơn mềm (PF)

Dây đôi mềm oval POF (Cu/PVC/PVC) 1

Dây oval đôi (POF)

Dây Sub Đôi (PTF)